Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi Uluslararası Başarıya İmza Attı

“TÜBİTAK 48.

Malatya Bilim Ve Sanat Merkezi Uluslararası Başarıya İmza Attı GÜNDEM

TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında” Malatya’dan Mayıs 2017 tarihinde katılarak derece yapan Kimya ve Biyoloji alanlarındaki projeler 13-18 Mayıs 2018 tarihinde A.B.D ‘nin Pittsburgh şehrinde İNTEL-ISEF Uluslararası Proje Yarışmasında Türkiye’yi temsil edecektir. Türkiye’de toplam 7 proje TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olup bunlardan 2 tanesi Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden seçilmiştir. Her yıl 75’ten fazla Ülkeden yaklaşık 1800 öğrencinin 22 kategoride yarıştığı Dünyanın en büyük ve en prestijli Ortaöğretim düzeyi proje yarışması olarak bilinen Uluslararası İNTEL-ISEF ‘te derece alanlara toplam 4 milyon dolar ödül dağıtılacaktır. Ayrıca TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası ISEF Proje Yarışmasında derece alan öğrenciler üniversiteye sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Böylesi önemli bir yarışmada Ülkemizi temsilen gönderilecek olan 7 projeden 2 tanesinin Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden seçilmiş olması oldukça önemli ve gurur vericidir.

08-12/05/2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Final Yarışmasında Kimya alanında danışmanlığını Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Kimya Öğretmeni Savaş Zafer GÜLER’in yaptığı ve Muhammed Melih DOĞAN isimli öğrencinin hazırladığı “DSSC Panellerinde, İndiyum Kalay Oksit ile Flor Kalay Oksit Kaplamaların Karşılaştırılması ve Farklı Organik Boyalarla Verim Artırımı” konulu proje ile Türkiye Birinciliği derecesi elde edilmişti. Proje çalışması kapsamında henüz Dünyada seri üretimi olmayan, mevcut güneş panellerine göre oldukça yüksek verimli olan boyaya duyarlı 3. nesil güneş panellerinin geliştirilmesi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmıştır. Projede, Dünyada rezervi hızla azalan İndiyum elementi ile hazırlanan panellere oranla daha yüksek verimli ve daha ucuz olan Flor elementi temelli kaplamaların verimlerinin İndiyumlu kaplamalara göre daha yüksek olduğu, daha önce denenmemiş olan farklı organik boyalar kullanılarak ispatlanmıştır. Çevreye zararlı olan fosil yakıtlar yerine kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan Güneş enerjisinden daha verimli yararlanmayı sağlayacak olan Yeni Nesil Güneş Panelleri açısından oldukça önemli bulgulara ulaşılmıştır. Yine aynı yarışmada Biyoloji alanında da danışmanlığını Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Güler KARAASLAN’ın yaptığı ve Ali Umut GÜLER ile Zeynep COŞKUN isimli öğrencilerin hazırladığı “ Fosfat ve Petrol Türevi Maddeler İçeren ve İçermeyen Temizleme Ürünlerinin Sucul ve Karasal Ekosistemdeki Canlılar Üzerindeki Toksititesi ve Letalitesinin Karşılaştırılması” konulu proje ile Türkiye İkinciliği derecesi elde edilmişti. Projede özellikle evsel atıklardan kaynaklanan, toprak ve atık suların kirlenmesine neden olan en önemli kirleticilerden fosfat ve petrol türevi kimyasallar içeren temizleme ürünlerinin yerine bu maddeleri kullanmayan temizleme ürünlerinin farklı canlılar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda sucul ekosistemde yaşayan Daphnia ve algler ile karasal ekosistemde yaşayan toprak solucanı ve mercimek bitkisi üzerinde ayrıntılı deneysel çalışmalar yapılmıştır. Fosfat ve petrol türevi içeren temizleme ürünlerinin canlılar üzerindeki toksik(zehirli) ve letal(öldürücü) etkilerinin, içermeyenlere göre oldukça yüksek düzeyde olduğu deneysel olarak ispatlanmıştır. Biyobirikim özelliği bulunan bu zararlı maddeler aynı zamanda su kirliliği ve ötrofikasyona yol açmaktadır. Bu proje çalışması kapsamında bu tür zararlı temizleyicilerin yerine çevreci temizleme ürünlerinin kullanılmasının önemi ortaya konulmuştur.

 TÜBİTAK Proje yarışmasında derece yapan ve Ülkemizi A.B.D ‘nin Pittsburgh şehrinde İNTEL-ISEF Uluslararası Proje Yarışmasında temsil edecek olan projelerimizden dolayı Malatya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit ARSLAN , Öğretmenlerimiz Savaş Zafer GÜLER,Güler KARASLAN’ı ve Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 


HABER: FİLİZ YAVUZKURT

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom