Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (Megip) Basın Duyurusu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (Megip) Basın Duyurusu MALATYA

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik “Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.Söz konusu protokolün uygulanmasına yönelik olarak Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap TOMAN ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata SADIKOĞLU bir araya gelerek yürütülecek faaliyetler konusunda yol haritalarını belirlediler.
Protokol kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde düzenlenecekmesleki eğitimlerin uygulanması sürecinde Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Malatya TSO;  bir çalışma grubu oluşturacak ve her ay düzenli olarak işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapacaktır.
Bu kapsamda:

 •    İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir. 
 •    Yüz ve üzeri çalışana sahip yeni açılan firmalarda kontenjan sınırlaması olmayacaktır.
 •    Bir meslekte en az beş kişilik talep olması halinde değerlendirme yapılabilecektir.
 •    İl Çalışma Grubu tarafından uygun bulunmak kaydıyla Türk Meslekler Sözlüğünde benzer dörtlü kodun olduğu mesleklerde talep olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek mesleki eğitim düzenlenebilecektir. Benzer mesleklerde eğitimlerin düzenlenmesi halinde MEGİP İşbirliği Protokolünde (Genelge Eki-2) mesleklerin açıkça belirtilmesi gerekecektir.
 •     Teorik eğitim Oda/Borsa tarafından belirlenen eğitim mekânlarında veya işyerlerinde gerçekleştirilecek olup bu bölümde sınıftaki kişi sayısı 25’i geçemeyecektir. 
 •     Uygulamalı eğitim ise işverenlerin talep ettiği sayıdaki kursiyer talep sahibi işverenin işyerinde gerçekleştirilecektir. 
 •     Mesleki eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimi içerecek şekilde MEB veya üniversite tarafından onaylı eğitim programları uygulanacaktır. 
 •     Mesleki eğitimler günlük en az beş en fazla sekiz ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olarak uygulanacaktır.
 •     Eğitimin toplam süresi yüz altmış fiili günü geçemeyecektir.
 •     Eğitim süresince kursiyerlere 61,65 TL, işsizlik ödeneği almakta olan kursiyerlere ise 30,82 TL cep harçlığı verilecektir.
 •     Kursiyerler toplam mesleki eğitimin ¼’lük süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde ellisi, yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili mesleki eğitim süresi kadar talepte bulunan işverene ait işyerlerinde veya başka işyerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir.
Kaynak: bülten - Bülten

ÖNE ÇIKAN GALERİLER

ÖNE ÇIKAN VİDEOLAR

Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom